+36(70) 328 0809

Ászf

 

Négy Évszak Training Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7054 Tengelic, Óvoda utca 9.; cégjegyzékszám: 17-09-012577; „Szolgáltató”) 2018. május 25. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.

1*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2019. február 1. (2.4.10. és 4.3 pontok)
2*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2019. szeptember 16. (2.10. pont)
3*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2019. október 1. (2.4.11. és 2.11. pontok)
4*-al megjelölt kiegészítések hatályba lépésének dátuma: 2020. március 10. (2.4.12. pont)

 

1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató weboldalai

A www.kaszatamas.hu, valamint az alább felsorolt weboldalakon elérhető cd, könyv webáruházakat a Szolgáltató üzemelteti.

1.2 A Szolgáltató adatai:

2. A szolgáltatás igénybevétele és besorolása

2.1 A megrendelések leadása

A megrendelések leadása a Négy Évszak Training Kft. cd sorozat és könyv webáruházaiban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül az 1.1 pontban felsorolt webcímek bármelyikén. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.2 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.

2.3 A rendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.4 Elállás a rendeléstől

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.

2.4.1 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.

2.4.2 Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napja értendő.

2.4.3 A visszatérítés érvényes a szállítási költségre is, amennyiben azt Vevő fizette.

2.4.4 A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.

2.4.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.

2.4.6 Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

2.4.7 A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

2.4.8 A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

2.4.9 A Vezetői kommunikációs coaching (JEDI képzés) nevű szolgáltatás esetén a Ügyfelet az elállás joga a szolgáltatás első napjának ebéd szünetéig illeti meg. Ha eddig a pillanatig az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy ezt a szolgáltatást nem szeretné igénybe venni, akkor visszakérheti a pénzét, és a Szolgáltató 30 napon belül visszautalja a szolgáltatás befizetett díját az Ügyfél bankszámlájára. Az első nap ebédszünetének befejezése után az Ügyfél a pénzét már nem kérheti vissza még abban az esetben sem, ha netán az Ügyfél távozna a szolgáltatás helyszínéről. Az első nap ebédszünete után a szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül. A többi szolgáltatás esetében is az első nap első szünetének megkezdéséig illeti meg az Ügyfelet az elállás joga, és ha távozni kíván, akkor a fentiek szerint járunk el. Az első nap első szünetének befejezése után az Ügyfél a pénzét már nem kérheti vissza még abban az esetben sem, ha netán az Ügyfél távozna a szolgáltatás helyszínéről. Az első nap első szünete után a szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül.

2.4.101* A Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga szolgáltatás rendelés esetén csupán azért, mert a meghirdetett tréninget, szolgáltatást nem Kasza Tamás személyesen tartja. Ha Kasza Tamás valamilyen külföldi elfoglaltsága miatt nem tudna jelen lenni, akkor a tréninget, szolgáltatást egy Kasza Tamás által kiképzett Tréner tartja, aki teljes mértékben képes arra, hogy Kasza Tamást helyettesítse.
1* A 2.4.10 pont, mint, kiegészítés 2019. február 1-től hatályos.

2.4.11.3* Halasztás: Amennyiben az Ügyfél, komoly indokkal nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, amire eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Halasztás esetén az Ügyfél a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztett új időpontban. Az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Ügyfél 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, a befizetett szolgáltatás díjat elveszíti, és a Szolgáltató valamint az Ügyfél között a jelentkezéskor létrejött szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti. Amennyiben ezt az Ügyfél írásban kéri, az 1 éves határidőn belül a halasztás mellett van lehetősége a befizetett, de fel nem használt szolgáltatási díjat visszakérni. Ez esetben egy mínusz összeget tartalmazó számla kibocsátásával együtt az eredeti megrendelőnek visszafizetjük a befizetett összeget a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.
3* A 2.4.11. pont, mint, kiegészítés 2019. október 1-től hatályos.

2.4.12.4* Vis Maior esetek: Az ügyfelet nem illeti meg az elállás joga, és így pénzvisszatérítési igénnyel sem léphet fel Szolgáltató felé, ha a meghirdetett tréning vagy szolgáltatás a meghirdetés időpontjában még előre nem látható, Vis Maior* kategóriába tartozó esemény, illetve kapcsolódó hatósági korlátozás (pl. kijárási tilalom) miatt marad el, vagy halasztódik későbbi időpontra. Ha ilyen, Vis Maior eset következne be, akkor Szolgáltató mindet meg fog tenni a szolgáltatás alternatív formában (online, zárt csatorna, stb.) történő fenntartása érdekében.
4* A 2.4.12. pont, mint, kiegészítés 2020. március 10-től hatályos.
*A Vis Maior tipikus esetei természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs). A Vis Maior elsődleges jellemzője, hogy kívül van a Szolgáltató hatókörén, és olyan típusú korlátozást jelent, ami a hatályos rendeletek és törvények betartása mellett lehetetlenné teszi a megígért szolgáltatás ígért időpontban történő nyújtását.

2.5 Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.6 Hibás vagy sérült termék cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

2.7 A weboldalakon feltüntetett adatok

A Négy Évszak Training Kft. megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.8 Hibás visszaigazolás esetén

Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.

2.9 A felhasználó felelőssége

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.102* Szállítási díjak Magyarországra és külföldre

A megfoghatóan szállítható termékek (könyvek, CD-k, könyv- vagy előadáscsomagok) aktuális szállítási díjait a rendelési űrlapon feltüntettt díjakkal számoljuk. Ha a rendelési űrlapon más adat szerepel, akkor az az érvényes díj. Általánosan Magyarország területén előrefizetés esetén 1.000 Ft, míg utánvét esetén 3.500 Ft a csomagok szállítási dja 5 db-nál kevesebb terméket tartalmazó csomagok esetén.

Nem magyarországi szállítási címekre rendelést csak előrefizetés esetén fogadunk el, és a szállítási djí egységesen 15.000 Ft a világ bármely nem magyarországi szállítási címére.

Ha a rendelés megfoghatóan szállítható terméket nem tartalmaz (csak letölthető hanganyag a rendelés), akkor szállítási díjat nem számolunk.
2* A 2.10 pont, mint, kiegészítés 2019. szeptember 16-tól hatályos.

2.113* VIP kedvezmények igénybevétele

Amennyiben egy VIP Extra csomaggal rendelkező ügyfél a kedvezmény keretét részben vagy egészben bármely tréningre be kívánja váltani, akkor minden esetben az adott tréning mindenkori, 100%-os listaárát vonjuk le a részére fenntartott kedvezmény keretből. Ha az adott tréning éppen akciós, akkor a VIP ügyfél választhatja azt is, hogy a kedvezmény keretét nem használja, hanem az adott tréning akciós árát befizeti részvételi díjként. Bármelyik megoldást választja is a VIP ügyfél, erről írásban nyilatkoznia kell, és ennek megfelelően vagy levonjuk a teljes tréning díjat a keretéből, vagy pedig megkapja a kedvezményes díjra szóló számláját.
3* A 2.11 pont mint, kiegészítés 2019. október 1-től hatályos.

3. Adatkezelési tájékoztató

A jelen pillanatban hatályos Adatkezelési tájékoztató, mely érvényes 2018. május 25-től, elérhető ezen a linken:

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (kiadvány, könyv CD rendelés, szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell a Vevőt az adatkezelés tényéről. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.

4. A termékekről

4.1 Szolgáltató nyilatkozata

Az 1.1 pontban felsorolt weboldalakon megrendelhető könyveket és cd sorozatokat eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a Négy Évszak Training kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

A weboldalakon a könyvekhez, cd soroztokhoz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

4.2 Ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése)

A Vevő tudomásul veszi, hogy az ingyenes termékekért, szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató a Vevő (letöltő, résztvevő, stb. továbbiakban “Igénybe vevő”) nevét, e-mail címét elkéri, és Szolgáltató ragaszkodik az Igénybe vevővel a kommunikáció lehetőségéhez cserébe az ingyenes termékért, szolgáltatásért.

Amennyiben Vevő (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben a Vevő (Igénybe vevő) nem jogosult használni az ingyenes termékékeket, szolgáltatásokat.

Amennyiben az ingyenes szolgáltatást (pl. díjmentes, egy napos lezárási tréning) a Szolgáltató megbízásából a Szolgáltató szerződéses Franchise partnere nyújtja, úgy a Szolgáltató a jelen ÁSzF alapján jogosult a jelentkezési adatokat a szolgáltatást ténylegesen nyújtó franchise partnerek továbbítani. Az ehhez kapcsolódó adatkezelésről bővebben a regisztrációs űrlapot tartalmazó weboldal adatkezelési tájékoztatójában talál információt.

Amennyiben az ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése után) a Vevő (Igénybe vevő) meggondolja magát, akkor a 3. pontban megadott Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az egyes önkéntes adatkezelési célok vonatkozásában a hozzájárulását visszavonhatja, de ez esetben a jogosultsága is megszűnik az ingyenes termékek, szolgáltatások használatára.

4.31* Kasza Tamás helyettesítése

Ha Kasza Tamás valamilyen külföldi elfoglaltsága miatt nem tudna személyesen jelen lenni, akkor a meghirdetett tréninget, szolgáltatást egy Kasza Tamás által kiképzett Tréner tartja, aki teljes mértékben képes arra, hogy Kasza Tamást helyettesítse.
1* A 4.3 pont, mint, kiegészítés 2019. február 1-től hatályos.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Marketing analitika

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2 Hírlevélküldés és kapcsolattartás

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor (vásárláskor, szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

5.3 Leiratkozás

A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt az info@kaszatamas.hu címre küldött levéllel teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 3. pontban megadott Adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

5.4 Fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az info@kaszatamas.hu címen.

6. Számlázás

FIGYELEM! AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA NEM HARAP!

Az online számlázási szolgáltatónk a számlázz.hu, mely elérhető az elábbi linken:

6.1 e-Számlázás

A weboldalakon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja az elektronikus számlát.

A számlákat a számlázz.hu E-számla rendszerén keresztül küldjük ki, ahol 8 évig tároljuk a Vevőnek kibocsátott számlákat.

Az e-számla használata: Letölti a magyar Acrobat Reader programot, vagy frissíti itt: http://get.adobe.com/reader/  (letöltés előtt célszerű a magyar változatot választani), majd az Acrobat Readerrel megnyitja az e-számlát, amit PDF-ban kap.

6.2 Tanúsítvány hibakezelés

Ha az e-számla megnyitásakor a “The validity of the document certification is unknown. The author could not be verified.” üzenetet kapja (magyarul: “A dokumentumhitelesítés érvényessége ismeretlen. A szerzőt nem lehet ellenőrizni.”), akkor a következő a teendő:

A fenti azt jelenti, hogy a számítógépére telepített Adobe Acrobat Reader PDF olvasó nem tudta ellenőrizni az e-számlán található tanúsítvány hitelességét. Ez nem az e-számla hibája, hanem az Adobe Acrobat Reader beállítási hibája!

A hibát az alábbi linken leírt módon lehet javítani: https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/eszamla/hitelesseg_ellenorzes_sikertelen

Ha a szamlazz.hu Tudástárban leírt lépéseket elvégzi, akkor az aláírás telepítés kész, az Acrobat Reader nem jelez hibát.

7. JOGLEMONDÁS

7.1 A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

7.2 Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a Termékek használata során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

A megrendelés folyamata

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

 

A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat közvetlenül a megrendelési folyamatot előzi meg.

A megrendelés előtt a felhasználónak szükséges kitöltenie a felhasználói fiók létrehozásához szükséges regisztrációs űrlapot. Ennek beküldésekor a rendszer automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába. A belépési adatokról emailt kap a regisztráló. A regisztrációs űrlap beküldése után a rendszer automatikusan átirányítja a felhasználót a termék/ szolgáltatás megrendelésének oldalára, ahol a számlázási adatait szükséges megadni, és elküldenie a rendelést.

 

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

 

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

 

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

 

A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

 

A szerződés létrejötte

Ha a felhasználó megrendelést küld a Weboldalon, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Weboldal elektronikus formában, automatikusan tárolja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Weboldalon a virtuális termékek esetében közzétett árak ÁFA mentes árak.

 

Vásárlási feltételek:

A Felhasználó, aki igénybe veszi / megvásárolja a weboldal fizetős szolgáltatásait, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vásárlás az alábbi fizetési módokkal lehetséges:

 

Banki átutalás: A banki átutalás esetében a szolgáltatás díját a Felhasználónak, az Üzemeltető bankszámlájára szükséges átutalni. Az utaláshoz szükséges adatokat az Üzemeltető, a weboldalon a megrendelés elküldése után közvetlenül biztosítja a Felhasználó részére, valamint egy visszaigazoló emailben is elküldi, illetve az alábbiakban is megtalálja:

 

Lehetséges fizetési módok

Átutalás az emailben megkapott megrendelés visszaigazolásban szereplő adatok alapján.

 

Felelősség:

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldal átmeneti elérhetetlensége esetén.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikusan továbbított üzenetek megsemmisülése késedelmes megérkezése, egyéb probléma miatt beálló károk tekintetében, mivel az internet nyílt, teljes körűen biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

A weboldal használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, a Felhasználói feltételek (ÁSZF) megszegése előfizető esetében az előfizetés felfüggesztését vonja maga után.

 

Hozzáférés a weboldal tartalmához:

A weboldalon vannak mindenki számára elérhető és csak Felhasználók számára fenntartott tartalmak.

 

Szabadon elérhető tartalmak:

Az Üzemeltető általi szolgáltatások leírásai és kondíciói, illetve az Üzemeltető által írt vagy más forrásból nyilvános cikkek, videó anyagok.

Hírlevelek:

A felhasználók a regisztrációkor hozzájárulnak, hogy a weboldalon megjelenő új tartalmakról hírlevél formájában értesítést kapjanak.

A hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevélben található (Leiratkozás) link segítségével.

A hírlevélről történő leiratkozás után az Üzemeltető törli a Felhasználó által megadott adatokat és semmilyen módon nem tartja meg.

 

Kedvezmény kártyával rendelkező magán személyekre vonatkozóan:

Felhasználási mód

A Help klubkártyát a felhasználó a weboldalon feltüntetett kedvezményt adó cégeknél történő vásárlás során tudja használni. A kedvezmények mértékéről a kedvezményt adó cégek döntenek, illetve a kártya felhasználási módot is ők határozzák meg (személyes vásárláskor vagy webáruházban használható a kártya).

A webáruházas vásárlásokhoz a kedvezményes kupon kódokat a felhasználó a www.helpklubkartya.hu oldalon a saját fiókjába történő belépés után a „kedvezmény galéria” menüpont alatt tudja megnézni.

 

Szolgáltatás időtartama és fizetési módja

a, 1 éves, fizetős kedvezmény kártya estében:

Az igényelt kártya egy éves időtartamra szól, melynek lejárta előtt értesítjük a Felhasználókat a szolgáltatás automatikus meghosszabodásáról, valamint lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás lemondására is. Az éves szolgáltatás igénybevételi díjának kifizetése egyösszegben történik.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Help kedvezmény kártya automatikusan megújul minden évben egy  újabb évvel, és a kártya használati díját a felhasználó köteles megfizetni. A felhasználó a fiókjában tudja lemondani a kártyáját a megújulás előtt 1 hónappal. Az előfizetést mindig csak előre lehet lemondani, a már levont/ átutalt díj nem kérhető vissza.

 

A Felhasználónak jogában áll a szolgáltatás lejárata előtt lemondani a szolgáltatást, viszont lemondás esetében az Üzemeltető pénzvisszafizetésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

A kártya tulajdonost semmilyen vásárlási kötelezettség nem terheli.

 

b, Egyszeri díjas, örök érvényű kedvezmény kártya esetében:

A felhasználó tudomásul veszi és vállalja, az egyszeri díj megfizetését, melyet egy összegben fizet ki a csatlakozáskor.

 

A kártya tulajdonost semmilyen vásárlási kötelezettség nem terheli.

 

 

c, Ingyenes, örök érvényű kedvezmény kártya esetében:

A felhasználó ingyenesen regisztrál be, mely során a regisztrációhoz szükséges felhasználói adatait valamint a számlázási adatait megadja, azért, hogy a rendszer elkészítse és elküldje a megadott email címre a nulla Ft-os kedvezmény kártyát. A regisztrálót semmilyen vásárlási kötelezettség nem terheli. Az ingyenesen regisztráltaknak a kártya ingyenes marad, a regisztrációhoz később sem tartozik semmilyen rejtett, vagy egyéb költség.

 

Az ingyenes, örök érvényű kedvezmény kártyát korlátozott darab számban biztosítjuk.

 

Általános rendelkezés:

A kedvezmény kártya rendszerbe regisztráltak vállalják, hogy a regisztrált tagok számára a saját felhasználói fiókban található kedvezményes vásárlásra jogosító kupon kódokat 3. félnek nem adják tovább, nem hozzák nyilvánosságra. Ennek megszegésével a regisztrációja azonnal törlésre kerül, és semmilyen anyagi kártérítésre nem jogosult.

 

A megrendelés lépései:

 • Felhasználói fiók létrehozása
 • Számlázási adatok megadása
 • Kiválasztott csomag/ szolgáltatás megrendelés elküldése
 • Választott termék kifizetése
 • A megrendelés visszaigazolása
 • Emailben kiküldésre kerül a virtuális kedvezmény kártya

 

 

Felhasználóknak elérhető tartalmak:

 1. A Felhasználó által, a Regisztrációnál megadott adatok.
 2. Virtuális Help kedvezmény kártya
 3. Kedvezmény kupon kódok
 4. Egyedi ajánlatok
 5. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

Kedvezményt adó cégekre vonatkozóan:

Kötelezettségek:

 

A regisztrált cég vállalja, hogy azoknak a magánszemélyeknek, akik az ANTO Card logóval ellátott, érvényes kedvezményes kártyával rendelkeznek, ezt vásárláskor felmutatják, illetve on-line vásárláskor a cég által biztosított kupon kóddal vásárolnak, a cég által regisztrációkor felajánlott kedvezmény mértékét folyamatosan biztosítják a kedvezmény kártya birtokosok részére. A cég vállalja, hogy az ügyfél vásárláskor a felmutatott kedvezmény kártya érvényességét és a felhasználóját ellenőrzi, és csak érvényes kedvezmény kártyával rendelkezőknek biztosítja a felajánlott kedvezményt.

 

Amennyiben a kedvezményt adó cégnek lejár a regisztrációja, azt követően a weboldalról inaktiváljuk a cég profilját és a látogatók számára nem lesz elérhető. A tagságot megújító számla kiegyenlítése után kerül a céges profil újra aktiválásra.

 

Amennyiben a cég nem fizetés miatt lett in aktiválva a kedvezményt adó cégek oldalai közül, semmilyen kártérítés nem igényelhető.

 

Szolgáltatás időtartama és fizetési módja:

a, 1 évre szóló tagsági csomag esetében:

A kedvezmény kártya tagság egy éves időtartamra szól, melynek lejárta előtt értesítjük a Kedvezményt adó céget a szolgáltatás automatikus meghosszabodásáról, valamint lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás lemondására is. Az éves szolgáltatás igénybevételi díjának kifizetése egyösszegben történik.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Help klubkártya automatikusan megújul minden évben egy évvel, és a tagsági használati díjat a felhasználó köteles megfizetni. A felhasználó a fiókjában tudja lemondani a tagságát a megújulás előtt 1 hónappal. Az előfizetést mindig csak előre lehet lemondani, a már levont/ átutalt díj nem kérhető vissza.

 

A Felhasználónak jogában áll a szolgáltatás lejárata előtt lemondani a szolgáltatást, viszont lemondás esetében az Üzemeltető pénzvisszafizetésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

 

 

b, Egyszeri díjas, örök érvényű kedvezmény kártya esetében:

A felhasználó tudomásul veszi és vállalja, az egyszeri díj megfizetését, melyet egy összegben fizet ki a csatlakozáskor.

c, Ingyenes, örök érvényű kedvezmény tagság esetében:

A felhasználó ingyenesen regisztrál be, mely során a regisztrációhoz szükséges felhasználói adatait valamint a számlázási adatait megadja, azért, hogy a rendszer elkészítse és elküldje a megadott email címre a nulla Ft-os tagsági igazolást. Az ingyenesen regisztráltaknak a tagság ingyenes marad, a regisztrációhoz később sem tartozik semmilyen rejtett, vagy egyéb költség.

 

Az ingyenes, örök érvényű céges tagságot korlátozott darab számban biztosítjuk.

 

Regisztráció és céges profil megjelenés lépései:

 

 • Felhasználói fiók létrehozása
 • Kiválasztott csomag megrendelése, számlázási adatok megadása és a választott csomag kifizetése
 • Saját fiókban a céges profil kitöltése és beküldése
 • Admin jóváhagyás után az admin közzéteszi a feltöltött céges profilt

A kedvezményt adó cégek részére elérhető tartalmak:

 1. A cég által, a Regisztrációnál megadott adatok.
 2. Virtuális Help tagsági kártya
 3. Saját céges profil adatai
 4. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés” gombra való kattintással elfogadja.